Avaus

Suomalaisen Työn Liitto ajan hermolla

Työelämän ja yhteiskunnan rakenteet ovat tällä hetkellä rajussa muutoksessa. Myös tapa tehdä työtä ja suhtautuminen työhön hakevat uutta muotoaan. Yli satavuotias Suomalaisen Työn Liitto ja sen arvomaailma ovat ajankohtaisempia kuin pitkään aikaan.

Jussi 1 /2016

Teksti: Teresa Kemppi-Vasama

Kuva: Roope Permanto / Otavamedia

Jussi0116 pääkirjoitus

Liitto on kerännyt historiansa aikana runsaasti kokemusta ja tietoa Suomessa tehtävästä työstä. Liiton lähes 3 000 jäsentä jakavat mielellään kokemuksiaan sekä merkityksellisen että arvokkaan työn luomiseksi ja kehittämiseksi. Työstä puhutaan paljon. Joukkoon kaivataankin liiton kaltaista puolueetonta ja laajasti työelämää tarkastelevaa keskustelijaa. Liiton tavoite on entistä aktiivisemmin jakaa suomalaiseen työelämään liittyvää tutkimustietoa ja herättää yhteiskunnallista keskustelua työn kehittämisen mahdollisuuksista tarjoamalla positiivisia malleja ja ratkaisuja yritysten käyttöön.

Viime aikoina käydyt veroparatiisi- ja pakolaiskeskustelut ovat olleet sävyltään ennen kaikkea eettisiä. Muutkin uutiset osoittavat, että asioita ja ilmiöitä tarkastellaan nykyään hyvin tarkkojen eettisten silmälasien läpi. Yritysten ympäristöraportit ovat muuttuneet laajoiksi yhteiskuntavastuuraporteiksi. Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä pidetään itsestäänselvyyksinä. Suomalaisen Työn Liiton merkit sopivat erittäin hyvin tähän ajan ilmiöön. Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit antavat erilaisia työkaluja yrityksille viestiä arvovalinnoistaan. Näitä viestejä asiakkaat kaipaavat valintojensa tueksi. Tässä lehdessä avaamme tällä kertaa Yhteiskunnallinen yritys -merkin taustoja ja kerromme kokemuksia sen käytöstä.

Suomalaisen Työn Liiton arvomaailma koetaan vetovoimaiseksi. Sekä jäsenmäärä että merkkien käyttäjien määrä ovat tasaisessa kasvussa – vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana olemme saaneet yli kaksi sataa uutta jäsenyritystä. Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat jäsenet, sekä muut kiinnostuneet, kehittämään Suomessa tehtävää työtä entistä kilpailukykyisemmäksi ja merkityksellisemmäksi.

Teresa Kemppi-Vasama

Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan puheenjohtaja