Tutkittua

Miten mitata työtä?

Suomalaisen Työn Liitto loi suomalaisen työn indikaattorin mittaamaan työn merkityksellisyyttä. Kymmenen vuoden aikana erityisesti tuottavuus on heikentynyt.

Jussi 2/2016

Teksti Suomalaisen Työn Liitto

Kuvitus Päivi Rücker

Työn luonne on nopean ja suuren murroksen alla muun muassa teknologisen kehityksen kiihtymisen myötä. Suomalaisen Työn Liitto osallistuu keskusteluun ja haluaa selvittää suomalaiseen työhön vaikuttavia muutosvoimia. Tavoitteena on selvittää, miten työtä voidaan kehittää ja parantaa.

Suomalaisen Työn Liitossa on luotu indikaattori kuvaamaan työn merkityksellisyyden kehitystä. Työn merkityksellisyyttä arvioidaan kolmen tahon, työntekijän, työnantajan ja yhteiskunnan näkökulmasta. Arvioitavia elementtejä ovat työn tuottavuus, kestävyys ja osallistavuus.

Indikaattoriin on käytetty useita eri tilastoaineistoja, ja se pohjautuu 41 taustamuuttujaan. Taustamuuttujien alkuarvoksi on asetettu vuosi 2005, johon seuraavien vuosien kehitystä verrataan. Perusvuosi 2005 ajoittuu melko neutraaliin ajankohtaan Suomen talouden kehityksessä, jolloin elettiin talouden nousukautta, muttei oltu vielä korkeasuhdanteen huipulla.

Merkityksellisen työn tila on heikentynyt kymmenen vuoden aikana selvästi. Indikaattori on trendinomaisesti laskenut erityisesti viimeisen viiden vuoden ajan, ja tällä hetkellä ollaan selvästi perusvuotta alemmalla tasolla. Suurin selittävä tekijä on heikentynyt työn tuottavuus.

Yritysnäkökulmasta katsottuna on menty voimakkaasti alaspäin indikaattorin kaikkien merkittävien muuttujien osalta.

Työntekijälle oleellisia muuttujia ovat muun muassa osallistavuus ja työssä viihtyminen, näissä on viime vuosinakin saatu hyviä tuloksia. Kuitenkin esimerkiksi työntekijöiden turvallisuuden tunne omasta työpaikasta sekä usko uudelleentyöllistymiseen ovat heikentyneet selvästi.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta ollaan samalla tasolla kuin vuonna 2005. Talouskasvu ja kiihtynyt velkaantuminen painavat indikaattoria alas. Toisaalta hyviäkin asioita löytyy, sairauspoissaolot ja työtapaturmat ovat vähentyneet ja työurat ovat pidentyneet.

Vaikka tuottavuus ja kilpailukyky verrattuna kilpailijamaihin ovat heikentyneet viime vuosina, on suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen hyvät edellytykset tuottavalle ja kestävälle yritystoiminnalle.

019JU0216

Työntekijöiden kokemus kahtiajakautunut

Suomalaisen työelämän kehittämiseksi tarvitaan luotettavaa ja säännöllisesti päivittyvää tietoa. Suomalaisen työn indikaattori on osa Suomalaisen Työn Liiton Merkityksellisen työn ohjelmaa, jossa jo aiemmin on tunnistettu työn merkityksellisyyden tärkeät elementit. Merkityksellinen työ on tuottavaa, kestävää ja osallistavaa.

On mielenkiintoista, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta muutos työn merkityksellisyydessä on vielä pieni, samaan aikaan kuin työnantajien ja työntekijöiden näkökulmasta näkymät ovat hyvin synkät.

Laskeva kehitys ei ole vielä niin voimakas yhteiskuntatasolla, koska Suomessa rakennettu hyvinvointiyhteiskunta ja sen tarjoamat mahdollisuudet pitävät vielä suomalaisen työn tilaa yhteiskuntatasolla siedettävänä.

Yritysmaailman näkökulman matalat luvut kertovat karua totuutta taloussuhdanteen vaikutuksista. Työnantajan heikentynyt tulevaisuudenusko on huolestuttavaa luettavaa.

Yllättävä tulos oli työntekijöiden näkökulman jakautuneisuus. Toisaalta työntekijät kokevat asioiden parantuneen työelämän pehmeissä arvoissa – toisaalta suhdanteisiin liittyvät muuttujat ovat heikentyneet selvästi. Mielenkiintoista on, miksi esimerkiksi parantunut työssä viihtyminen ei kuitenkaan näy tuottavuuden kasvuna.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on edelleen puitteet hyvälle työelämälle. Jotain oleellista kuitenkin puuttuu ja sen selvittämiseksi suomalaisen työn tilan tutkimista ja mittaamista täytyy jatkaa.