Yhteiskunnallinen yritys

Diacor tekee hyvää kotimaisilla terveyspalveluilla

Valtaosa Diacorin maksamista osingoista käytetään pääomistajan Helsingin Diakonissalaitoksen hankkeisiin, joissa tuetaan eri tavoin yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Teksti: Päivi Brink

Kuva: Diacor

Diacor_artikkeli

Diacor on kokonaan suomalaisessa omistuksessa oleva terveyspalveluyritys, joka toimii pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Se on osa Suomen suurinta yhteiskunnallista konsernia, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiötä. Diacorilla on 13 lääkäriasemaa pääkaupunkiseudulla ja yksi Turussa. Lisäksi yrityksellä on Ruoholahdessa päiväkirurginen sairaala ja fysioterapiayksikkö.

”Meidät tavoittaa lääkäriasemilla, verkossa ja nykyään myös DiacorPlus-mobiililääkäriaseman kautta mobiililaitteilla. Asiantuntijamme voivat palvella esimerkiksi chat-keskustelussa tai videoyhteyden avulla, eli aina ei tarvitse edes tulla lääkäriasemalle. Haluamme olla vaivattomasti ja monikanavaisesti tavoitettavissa. Missiomme on ihmisten terveyden edistäminen, ja pääomistajamme tekee merkittävää yhteiskunnallista työtä osinkotuloillaan. Yhteiskunnallinen yritys -merkin kriteerit täyttyvät meillä siis luontevasti”, Diacorin toimitusjohtaja Laura Raitio kertoo.

Diacor julkaisee ainoana terveyspalvelualan toimijana vuosittaisen yritysvastuuraportin.

”Vastuullisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys ovat merkittävä osa taloudellista vastuuta asiakkaitamme ja omistajiamme kohtaan. Hoitotyössä vastuullisuus on ammattitaitoa ja työtä asiakastyytyväisyyden pitämiseksi korkealla. Myös työntekijöidemme täytyy voida hyvin onnistuakseen työssään. Missiomme antaa monen diacorilaisen työlle vahvan merkityksen. Yhteiskuntavastuu näkyy kaikessa toiminnassamme.”

Diacor saikin Yhteiskunnallinen yritys -merkin ensimmäisten joukossa vuonna 2011.

Terveyspalveluissa ketteryys palkitaan

Nykyään asiakkaat haluavat saada terveyspalveluja eri kanavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköiset palvelut yleistyvät merkittävästi. Yhteiskunnalliset yritykset haluavat olla etujoukoissa kehittämässä alansa innovaatioita, sillä merkin saadakseen yrityksen on panostettava toimintansa kehittämiseen.

”Erityisesti ammattitaito ja hyvät omakohtaiset aikaisemmat kokemukset asiakkaana ovat tärkeitä kriteerejä, kun yksityinen henkilö valitsee terveyspalvelujen tarjoajaa. Asiakkaat ovat keskenään hyvin erilaisia, niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin. Haluamme kuitenkin aina luoda wow-efektin asiakkaalle ja ylittää hänen odotuksensa. Yhteiskunnallisesta vastuullisuudesta kertominen tuo meille kilpailuetua ja siinä Yhteiskunnallinen yritys -merkki on avuksi”, Raitio vakuuttaa.

www.diacor.fi