Sanat suuhun

Arvot kohdallaan!

Yhteiskunnallisten yritysten tavoite ja koko toiminnan lähtökohta on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen: nämä yritykset tekevät hyvää ja jakavat hyvää. Nämä yritykset ovat sitoutuneet käyttämään voitostaan yli puolet yhteiskunnallisen toimintansa kehittämiseen.

Jussi 1/2016

Tata_mielta_artikkeli

Yhteiskunnallisia yrityksiä toimii eri aloilla, ja monesti ne huolehtivat esimerkiksi hyvinvoinnistamme tai ympäristöstämme oman liiketoimintansa avulla. Nämä yritykset voivat kantaa yhteiskunnallista vastuuta myös esim. torjumalla luteita, tuottamalla teatteripalveluita tai turvaamalla suomalaisten sähkönsiirtoa kriisitilanteissa. Näiden yritysten tulee olla taloudellisesti kannattavia, sillä vain niin ne voivat turvata toimintansa ja kehittää tulevaisuuden palveluja.

Paikallisuus on yksi yhteiskunnallisten yritysten toimintaperiaatteista. Yritykset tuovat palvelunsa lähelle asiakasta ja lisäävät työmahdollisuuksia toimialueellaan. Samalla ne voivat luoda työpaikkoja esim. huonomassa työllistymistilanteessa oleville ihmisille. Näin parannetaan sekä yksittäisen ihmisen että koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Julkisesti rahoitettujen palvelujen avautuminen kilpailulle tuo jatkossa yhteiskunnalliset yritykset toimijaksi kunta- ja sote-kentälle. Kun julkinen sektori hakee valinnanvapautta, uusia toimintamalleja ja kustannussäästöjä, on sen luontevaa etsiä kumppania läheltä. Yhteiskunnallinen yrittäjyys paikallisesti työllistävänä, vastuullisena yritysmuotona on erittäin ajankohtaista koko Suomelle.

Suomalaisen Työn Liiton tuoreessa tutkimuksessa ilmeni, että jopa 88 % ihmisistä arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää. Samoin enemmistö suomalaisista (65 %) olisi valmis maksamaan enemmän tällaisista palveluista. Yrityksen missiolla ja arvoilla on siis vaikutusta! Yhteiskunnallisten yritysten tulisikin kertoa avoimesti ja ylpeästi toiminnastaan, sillä ne tekevät hyvää työtä.

Voidaan sanoa, että näissä yrityksissä arvot ovat kohdallaan – eikä se ole pelkkää sanahelinää.

Niina Ollikka

Brand Manager

Suomalaisen Työn Liitto